Dịch Vụ Cung Ứng Hàng Hoá

Chúng tôi hiểu rằng kênh phân phối Hiện Đại ở Việt Nam và các nước đang phát triển vẫn đang phần lớn bị áp dụng quy trình quản lý chung. Tuy nhiên, điều đó đang có sự dịch chuyển, điển hình là sự tăng trưởng mạnh mẽ của hệ thống chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện lợi, kết hợp với sự mở rộng chiều ngang của các đô thị ở Việt Nam. Và với nhận định này chúng tôi đầu tư vào tương lai đầy triển vọng của kênh phân phối hàng hóa tiêu dùng nhanh dựa trên xu hướng phát triển chung của ngành.

Giải Pháp ADPxLink

Giải pháp ADPxLink kết nối toàn bộ hoạt động, kiến thức, quy trình, tài nguyên và hệ thống của 4 mảng đầu tư thành một chuỗi xuyên suốt, dựa trên trục dữ liệu và quy trình xương sống kéo dài từ bước nhận đơn hàng đến bước giao hàng thành công.

Mô Hình Hoạt động

Cùng ADP mở rộng mạng lưới bán hàng của bạn

Liên hệ

Quy Trình Vận Hành

Tìm Nguồn Cung Ứng

Kế hoạch vân tải – kho – dịch vụ Kế hoạch tài chính và thanh toán hàng hoá Kế hoạch quản trị rủi ro

Lên Kế Hoạch

Kế hoạch nhập/ xuất/ tồn kho HH Kế hoạch điều vận Thông báo giao hàng đến điểm giao

Giữ Kho

Nhận hàng - Kiểm hàng - Nhập kho Phân khu theo kế hoạch giao Kiểm đếm định kỳ

Giao Hàng

Nhận đơn & lệnh giao Tạo lệnh xuất kho và thông báo giao hàng Thực hiện lên hàng và giao theo kế hoạch Đổi/ trả (nếu có)

Thanh Toán

Đối chiếu công nợ và đề nghị thanh toán Nhân thanh toán, báo cáo