jobs

Tuyển Dụng

Chúng tôi luôn luôn quan tâm đến việc tổ chức môi trường làm việc an toàn, và hướng đến sự phát triển của cá nhân trong sự nghiệp. Điều này giúp cho mỗi nhân viên của Asia Distribution Partner sẽ trở thành một chuyên gia thực thụ trong nghiệp vụ của mình, và hướng tới trở thành các quản trị viên trong tương lai.

Các Vị Trí Tuyển Dụng

Nhân Viên Kế Hoạch Cung ứng

Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân Viên Kế Hoạch Cung ứng có năng lực tại khu vực Quận 9 - Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

location Quận 9 - TP Hồ Chí Minh
Ứng tuyển

Giám Sát Kho Vận

Chúng tôi đang tìm kiếm một Giám Sát Kho Vận có năng lực tại khu vực Quận 9 - Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

location Quận 9 - TP Hồ Chí Minh
Ứng tuyển

Chuyên Viên Kế Hoạch Cung Ứng Cao cấp

Chúng tôi đang tìm kiếm một Chuyên Viên Kế Hoạch Cung Ứng Cao cấp có năng lực tại khu vực Quận 9 - Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

location Quận 9 - TP Hồ Chí Minh
Ứng tuyển

Kế Toán Viên

Chúng tôi đang tìm kiếm một Kế Toán Viên có năng lực tại khu vực Quận 9 - Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

location Quận 9 - TP Hồ Chí Minh
Ứng tuyển

Phó Giám Đốc Kho Vận

Chúng tôi đang tìm kiếm một Phó Giám Đốc Kho Vận có năng lực tại khu vực Quận 9 - Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

location Quận 9 - TP Hồ Chí Minh
Ứng tuyển